Tahun 2024 bagi kelompok radikal bukan tahun yang sembarangan. Tahun itu, tahun yang dinanti-nantikan. Tahun 2024 tetap 100 tahun runtuhnya Dinasti Otsmani Turki, yang mereka agung-agungkan sebagai Khilafah Islamiyah. Setelah 100 tahun Negara Khilafah runtuh, maka, 2024 adalah kelahiran kembali dan tegaknya…